titanium

Corrodeert Niet
supersterk
Superlicht

Introductie

De toepassing voor dit prachtige materiaal is oneindig groot, bijna alles dat nu gemaakt wordt van aluminium of RVS kan in de praktijk vervangen worden door titanium. Prijs is daarbij vaak doorslaggevend geweest op de korte termijn maar voor een duurzame oplossing is titanium bij uitstek geschikt. Titanium is voor het leven.

Geschiedenis

Onze passie voor het materiaal is ontstaan vanuit de ergernis dat producten verouderen en, in het geval van metalen, kunnen gaan corroderen. Dit brengt op termijn niet alleen het risico van technisch falen maar zal tot dat zover is waarschijnlijk ook de omgeving aantasten. Titanium is in al zijn pracht reeds gecorrodeerd wat maakt dat de uitstraling van het materiaal door de tijd niet zal wijzigen. Als u het nu mooi vindt, treft u het over 100 jaar nog zo aan.

LUCHTVAART

De eerst echte toepassing van titaan is gedaan door de Amerikaanse luchtmacht en tot op de dag van vandaag gaat een groot gedeelte van de totale productie van titaan richting de luchtvaartsector. Grote bestellingen van onder andere Boeing en Airbus hebben invloed op de marktprijzen van titanium. De luchtvaart zet titanium met name in vanwege de hoge sterkte/gewichtsverhouding, corrosie vrijwel geen rol in de besluitvorming.

INDUSTRIEEL

Het overige aanzienlijke deel van de productie gaat richting de grote industrie. Steeds meet toepassingen worden gevonden voor het bijzondere materiaal maar ontzilting is vermoedelijk op dit moment de grootste toepassing samen met warmtewisselaars. In beide gevallen draait het voornamelijk om de corrosie-bestendigheid. Hier is sterkte juist weer geen factor in de beslissing.

MEDISCH

Niet zozeer qua volume maar wel voor wat betreft unieke onderdelen heeft de medische wereld erg veel interesse in titanium. Protheses en implantaten zijn bij uitstek geschikt om van titanium te maken omdat het materiaal inert is. Dat wil zeggen dat het lichaam het materiaal beschouwd als lichaamseigen en dus niet af probeert te stoten. Een implantaat van titanium vergroeid dus volledig met het lichaam. Daarnaast is het uiteraard bijzonder sterk en dus voor complexe breuken erg geschikt.

 • GRADE 1 100% 100%
 • GRADE 2 100% 100%
 • GRADE 5 100% 100%
 • Sterkte 50% 50%
 • STERKTE 75% 75%
 • STERKTE 95% 95%
 • Vervormbaarheid 90% 90%
 • PRIJS 50% 50%
 • VERVORMBAARHEID 70% 70%
 • PRIJS 50% 50%
 • VERVORMBAARHEID 25% 25%
 • PRIJS 70% 70%

Ontdekt in

Smeltpunt

Soortgelijk gewicht

Element